Invulformulier gratis lidmaatschap DIBvzw: U kan uw gegevens altijd aanpassen. We bewaren ze veilig in onze databank en geven ze nooit door. DES in Belgium vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.