Utställningsanmälan

Step 1 of 2: Submit

Endast EN hund per anmälan. Glöm inte att betala antal anmälningar i webshoppen.

Önskar du köpa katalog? (Ja/Nej) 
Hundens kön 
Står hunden för svenskt championat? 
Är du medlem i SSSK? Ja/Nej 
Är hundens registrerade ägare medlem i SSSK? Ja/Nej 
Är hundens registrerade ägare medlem i annan klubb? Ange vilken (kvitto eller medlemsbevis bifogas i samband med anmälan) 
Vi samtycker till att dessa uppgifter visas i katalog