Utställningsanmälan

Step 1 of 2: Submit

Endast EN hund per anmälan Anmälningsavgiften betalas till Plusgiro 486 39 16-5 i samband med din anmälan. Om betalning ej inkommit två dagar efter anmälan, kommer din anmälan att makuleras och din hund kommer då inte att delta i utställningen. OBS! Inga betalningspåminnelser kommer att skickas.