כלי הנגינה 
רפרטואר לאודיציה הפתוחה
נא לרשום את בחירתך לשם הפרק מקונצ'רטו, ואת שם האטיוד או הקפריס
לאחר ההקלקה על הקישור לתשלום דמי רישום בסך 100 ש"ח
יש לחזור לדף זה וללחוץ על הכפתור הכחול לסיום הרישום
This is link to תשלום