Po vyplnění formuláře prosím odešlete částku 400 Kč na účet 14 43 85 21/ 0100, aby byla vaše registrace kompletní. Jako variabilní kód transakce uveďte vaše datum narození

Titul