Po přihlášení zašlete poplatek 450 Kč na účet KB 14 43 85 21/ 0100, variabilní symbol je Vaše datum narození (např. 220575 – den, měsíc, rok poslední dvojčíslí) – tento údaj je nezbytný pro identifikaci Vaší platby. Platbu prosím proveďte do 31. října 2023. Při prezenci bude vyžadován doklad o platbě. Poplatek je nevratný.

Titul