בחרו את כלי הנגינה מתוך הרשימה. אם מדובר בהרכב, רשמו את שמות הנגנים בשדה שאחריו
בחרו שם מלווה מתוך הרשימה. אם "אחר", רשמו שם המלווה בשדה שאחריו
רשמו את שם היצירה הראשונה ואילו פרקים
רשמו את שם היצירה השנייה ואילו פרקים