מספר המקומות מוגבל!
הרשמתך תאושר לאחר ביצוע התשלום במרכז המוסיקה, ובדיקת פרטייך