רישום לדרם ליין - לתלמידי המרכז

Step 1 of 2: Submit
מחנה דרם ליין יתקיים השנה בימים א' - ה' בין התאריכים 3 - 14 ביולי בשעות 11:30 - 13:50